Maşini speciale personalizate
Home » Verificarea etanşeităţii carcaselor din material plastic
Service
EG-Maschinenrichtlinie
Industrie 4.0
DIN ISO
20 Jahre Büttel und Marx

Verificarea etanşeităţii carcaselor din material plastic

Cerinţe

 • După procesul de turnare prin injecţie, capacele carcasei trebuie verificate dacă sunt etanşe;
 • 3 variante de piese de probă în cazul timpilor scurţi de montaj al dispozitivelor interschimbabile;
 • Verificarea subpresiunii;
 • Rata de fugă 8 cm³/min
 • 25 sec. durata cadenţei/piesa de probă;
 • Marcaj »în ordine« al pieselor de probă verificate;
 • Confirmarea primirii piesei care nu este în ordine de către personalul de deservire;
 • Acţionare automată şi manuală

Soluţie

 • O celulă de control cu sanii de împingere şi 2 suporturi pentru piesele de prelucrat;
 • 3 suporturi pentru piesele de prelucrat interschimbabile pentru toate variantele de piese de probă;
 • Piesa de probă se tensionează cu ajutorul unei unităţi lineare pneumatice.
 • Trei programe de verificare pentru toate variantele de piese de probă;
 • 1 bucată dispozitiv de testare a fugii JW Fröhlich;
 • Deservire cu două mâini
 • Dispozitiv de siguranţă cu 2 canale cu supraveghere a elementului tip clopot de protecţie;
 • Piesele care nu sunt în ordine se scot printr-o ecluză abia după confirmarea manuală;
 • Marcaj pneumatic »în ordine« prin marcaje colorate;
 • Comandă compactă Möller;

Informații suplimentare

Domeniul

Industria de prelucrare a maselor plastice

Electrotehnică şi software

Siemens

Produse de tehnica măsurătorilor

Domeniul produselor

Posturi de operare manuală, Automate de verificare

Sisteme de verificare

Verificarea etanşeităţii>, EOLT